Polskim hymnem narodowym jest Mazurek Dąbrowskiego, polska pieśń patriotyczna, która od 1927 roku pełni funkcję oficjalnego hymnu państwowego. Obok flagi i godła trzeci symbol narodowy.

 

 

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Ref. Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski…

 

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz, Dąbrowski…

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz, Dąbrowski…

 

Historia

Historia hymnu wiążę się nierozerwalnie z okresem zaborów, kiedy to Polacy próbując odzyskać utraconą niepodległość, podejmowali liczne czyny zbrojne.

Oryginalny zapis słów Pieśni Legionów Polskich – Mazurka Dąbrowskiego

Ten cel przyświecał również Legionom Polskim we Włoszech, które pod dowództwem Jana Dąbrowskiego formowały się w Królestwie Lombardzkim. Formacja tworzona u boku Francuzów, miała wziąć udział w walkach o odzyskanie niepodległości. Jednostki Legionów były kuźnią znakomitej kadry oficerskiej, a dowództwo dbało o wysokie morale oraz oraz pogłębioną naukę historii Polski wśród żołnierzy. Wyrazem patriotycznego ducha panującego wśród żołnierzy stał się Mazurek Dąbrowskiego, napisany przez Józefa Wybickiego w 1797 roku. Pieśń towarzyszyła polskim zrywom narodowo-wyzwoleńczym aż do odzyskania niepodległości w 1918 roku.

Józef Wybicki , polski pisarz i polityk, szambelan Stanisława Augusta Poniatowskiego, autor Mazurka Dąbrowskiego

Wykonywanie hymnu

  • Hymn państwowy jest pieśnią podniosłą i uroczystą, dlatego powinien być odtwarzany przy okazji uroczystości o takim charakterze.
  • Powinno się go odsłuchiwać w postawie wyrażającej szacunek, a żołnierze niebędący w zorganizowanej grupie powinni salutować.
  • Poczty sztandarowe podczas uroczystości również powinny oddawać honory poprzez pochylenie sztandaru.
  • Nie wolno odtwarzać hymnu ze zmienionym tekstem lub melodią.
  • Zapisy nutowe oraz dźwiękowy według harmonizacji profesora Kazimierza Sikorskiego dostępne są na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego