REGULAMIN AKCJI CAŁA POLSKA ŚPIEWA HYMN

I. Organizatorzy i partnerzy

Organizatorem akcji „Cała Polska Śpiewa Hymn” jest Stowarzyszenie Akademia Sport i Zdrowie.

II. Data i miejsce akcji

Punkt kulminacyjny akcji przypadnie 11.11.2018 w setną rocznicę odzyskania niepodległości na terenie całego kraju.

III. Cel Imprezy

Celem wydarzenia jest upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez akcję wspólnego odśpiewania hymnu przez jak największą liczbę osóc osób.

IV. Uczestnicy

Akcja ma charakter otwarty, jednak z uwagi na integracyjny walor przedsięwzięcia, organizatorzy zapraszają do udziału liczące minimum 20 osób grupy zorganizowane już istniejące (np. uczniowie jednej szkoły, pracownicy jednej firmy, harcerze z jednej drużyny) lub powołane na potrzeby udziału w akcji (mieszkańcy danego osiedla lub miejscowości).

V. Zgłoszenia udziału

Udział w akcji można zgłaszać wyłącznie poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie www.spiewamyhymn.pl.

VI. Przebieg akcji
  • Wykonanie przez zgłoszone grupy „Mazurka Dąbrowskiego” w dniu 11 listopada 2018 roku o podanej godzinie, tej samej dla każdej z grup.
  • Grupy śpiewają cały hymn, tzn. cztery zwrotki z refrenami.
  • Z uwagi na podniosły charakter obchodzonej uroczystości oraz samego hymnu, organizatorzy zwracają się z prośbą o godne zachowanie w trakcie śpiewania.
VII. Uwagi końcowe
  • Zarejestrowane grupy uczestników będą otrzymywać newsletter z informacjami o wydarzeniach towarzyszących akcji.
  • Zarejestrowane grupy uczestników otrzymają potwierdzenie udziału w akcji w postaci certyfikatu, który będzie można samodzielnie wygenerować i wydrukować